Apie mus

Misija

Vykdyti socialiai atsakingą veiklą, teikiant kokybiškas slaugos ir globos paslaugas, atitinkančias visų paslaugų gavėjų poreikius, keliant darbuotojų motyvaciją ir kompetenciją, didinti įstaigoje teikiamų integralių paslaugų kokybę, atsakingai plečiant senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems žmonėms teikiamas paslaugas, išsaugoti paslaugų kokybę, atidumą, pagarbą kiekvienam paslaugų gavėjui.

Vizija

Paslaugų gavėjus, aplinką ir darbuotojus gerbianti, atidžiai ir atsakingai globos ir slaugos paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims teikianti ir drąsiai jas plėtojanti, didžiausia integralių paslaugų įmonė Lietuvoje.