Informacija lankytojams

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Siekiant užtikrinti Paupio globos namų (toliau – “globos namai”) gyventojų saugumą, lankytojai privalo laikytis globos namų gyventojų lankymo tvarkos nuostatų.

1.2. Ši tvarka reglamentuoja globos namų gyventojų lankymo tvarką.

II.    GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

2.1. Siekiant užtikrinti sklandų gyventojų lankymą, sudarant galimybes su artimaisiais susitikti didesniam skaičiui gyventojų bei vykdant infekcijų kontrolę įstaigoje, lankytojams rekomenduojama planuoti apsilankymus iš anksto, registruojantis telefonu (8 349) 77050, (8 626) 29943, arba susitarti su lankomo gyventojo socialiniu darbuotoju telefonu.

2.2. Atvykus į globos namus rekomenduojama paskambinti personalui  telefonu (8 349) 77050, (8 626) 29943 ir informuoti apie savo atvykimą, nurodant kas yra lankytojas ir pas kokį gyventoją jis atvyko.

2.3. Darbuotojas priimantis lankytoją pasiteirauja, ar lankytojas neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, ar nepasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Lankyti leidžiama tik nesant šiems požymiams. Apie tai daroma žyma gyventojų lankymo žurnale. Esant įtarimui, kad lankytojas gali sirgti, pakviečiama bendrosios praktikos slaugytoja pamatuoti lankytojo temperatūrą. Gyventoją lankyti leidžiama, jei lankytojo temperatūra žemesnė nei 37 C0.

2.4. Esant įtarimams dėl lankytojo sveikatos būklės, viso lankymo metu, lankytojams  rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukę). Lankymo metu rekomenduojama laikytis saugaus atstumo tarp žmonių. Tačiau, esant įtarimams, kad lankytojas serga ar galimai yra neblaivus, gyventojo lankymas neleidžiamas. Apie tai fiksuojami įrašai gyventojų lankymo žurnale.

2.5. Lankytojams draudžiama triukšmauti ar kitaip trukdyti, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti gyventojus ar darbuotojus, agresyviai elgtis, rūkyti ir vartoti alkoholį lankymo patalpose. Lankytojams draudžiama gadinti, laužyti, pasisavinti globos namų turtą. Globos namų teritorijoje lankytojams ir gyventojams leidžiama rūkyti tik rūkimo zonoje.

2.6. Atvykę į Paupio globos namus lankytojai privalo savo ir lankomo žmogaus duomenis užrašyti lankymo žurnale (apsilankymo data, lankytojo vardas, pavardė, pas ką atvyko vardas, pavardė, laikas kada atvyko, parašas). Lankytojų registracijos žurnalas saugomas pas dienos socialinį darbuotoją ar budintį darbuotoją.

2.7. Užsiregistravę lankymų žurnale lankytojai palydimi į susitikimų kambarį, kur jie gali bendrauti su globos namų gyventoju. Gulinčių ir sunkiai judančių gyventojų lankymas organizuojamas jų gyvenamajame kambaryje.

2.8. Lankytojai globos įstaigoje priimami darbo dienomis 10-12 val., 14-19 val., nedarbo dienomis 9-12 val., 14-19 val.

2.9. Pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos turi būti išvėdinamos ir,  pagal galimybei ar būtinybei, išvalomos. Lankytojai susitikimų kambarį turi palikti tvarkingą.

2.10. Daiktus, siuntas globos namų gyventojams galima perduoti  kiekvieną sieną 8-19 val. Globos namų darbuotojas priimantis siuntinį patikrina ar jame nėra neleistinų daiktų (alkoholio, sprogmenų, šaudmenų, ginklų, degių, nuodingų, toksinių medžiagų medikamentų, kurie nesuderinti globos namų sveikatos priežiūros padaliniu). Artimiesiems bendrauti su globos namų gyventojais sudaroma galimybė telefonu ar kitomis komunikavimo priemonėmis.

2.11. Lankytojams draudžiama iš globos namų išsivežti gyventojus be administracijos ir aptarnaujančio personalo žinios.

2.11. Dėl lankytojų grubaus ar įžeidžiančio elgesio ar įtarus, kad lankytojas yra neblaivus, galimai apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų, ir paprašius nepasišalina iš globos namų teritorijos, įstaigos administracija, dienos socialinis darbuotojas ar budintis darbuotojas turi teisę kreiptis į teisėsaugos pareigūnus tel. 112.

III. GYVENTOJŲ LANKYMAS COVID-19 IR KITŲ INFEKCINIŲ SUSIRGIMŲ ATVEJU

3.1. Globos namuose atsiradus COVID-19 susirgimo atvejų, draudžiama lankyti to skyriaus gyventojus, kuriame yra sergančių. Lietuvos Respublikoje arba savivaldybės teritorijoje paskelbus karantino režimą, griežtai draudžiama lankyti visus globos namų gyventojus. Lankyti leidžiama tik terminalinės būklės gyventojus ir (ar) asmenims, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su jų darbo pareigų atlikimu. Tokiu atveju lankymą organizuojant laikantis globos namuose patvirtintų reikalavimų.

3.2. Tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją, rekomenduojama vengti tiesioginio fizinio kontakto, lankytojai lankymo metu privalo laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų, lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių.

3.4. Vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

3.5. Prie įėjimo į socialinės globos namus lankytojams pateikiama informacija:

apie asmens higieną (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo. Lankant, sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės matomoje ir prieinamoje vietoje).

3.6. Globos namų lankytojams nakvynės paslaugos nesuteikiamos.

Kontaktai

Administracijos darbo laikas

Pirmadiniais-ketvirtadieniais:
8:00–17:00 val.
Penktadieniais:
8:00–15:45 val.

Lankymo laikas

Darbo dienomis:
10-12 val. ir 14-19 val.
Nedarbo dienomis:
9-12 val. ir 14-19 val.

Bendrieji kontaktai

+370 626 29943
info@paupiogloba.lt

Adresas

Paupio g. 40, Ruklos k.,
Jonavos raj.